tìm từ bất kỳ, như là steppin on my dick:
 
1.
coolest of of the coolery.
woah, look and Jill and Blake they're the coolest of the cool!
viết bởi jjiammarino 13 Tháng mười hai, 2013