tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
cool, awesome, very chill and fun to be around
yo where did u get your coollinessessy from?......lol
viết bởi Kay Millington 24 Tháng bảy, 2011