tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
Being so cool its delusional.
Dave and Kenny are coolusional.
viết bởi DW905 30 Tháng mười một, 2011