tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
a black man that is very feminine like that of a woman, but is not homosexual
i saw a coon fairy at the mall today.
viết bởi helio 08 Tháng tám, 2006

Words related to coon fairy

black coon fairy gay homo