tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A person that smells like oatmeal and can't afford tampons
The boy said hey look mommy a coot fucktard
viết bởi Naler 31 Tháng năm, 2005