tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
pussy money
If you're going to a whore house it's good to have coot loot.
viết bởi Ryan Conn 06 Tháng sáu, 2004