tìm từ bất kỳ, như là kappa:
 
1.
1. Pubic hair, 2. having a nervous cooter, 3. wool panties
Today I removed my cooter sweater.
viết bởi The Maestro 69 03 Tháng năm, 2010