tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
a ghetto slang for vagina
my boyfriend came over and ate my cootie hole.
viết bởi protozoa_xtc 08 Tháng mười một, 2010