tìm từ bất kỳ, như là trill:
 
1.
a vagina, snatch, pussy or twat
i am gonna wash my cootie kat so i can get some dick tonight
viết bởi VA CHICK 4 LIFE 01 Tháng tư, 2006

Words related to cootie kat

pussy snatch twat coochie vagina