tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Cool Tit
That chick is rockin' a nice pair of cootits.
viết bởi chabillionaire 15 Tháng bảy, 2010