tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
A /b/tard which is posting copypasta continuously.
Copypastafags are the cancer that is killing /b/
GTFO copypastafag
viết bởi Damain 23 Tháng sáu, 2008

Words related to copypastafag

/b/tard copypasta 4chan /b/ fag