tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Self Explanitory
I don't recall eating corn
viết bởi Ryan morrass 24 Tháng tám, 2003