tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
When a women shits on mans dick while he masturbates.
That hoe gave me the corn-plaster.
viết bởi Chris Roy 15 Tháng chín, 2007

Words related to corn-plaster

dirty fucking nappy sanchez sex