tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
teenager who thinks it is good to hang out side a shop being a twat
yo cunny commin down shop later for a drink yo
safe yo on you
viết bởi chudds 22 Tháng mười hai, 2003