tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
ass,asshole,digestive tract
"check out the cornpump on that babe"..."hot foods will burn your cornpump"
viết bởi steve 04 Tháng sáu, 2004
 
2.
unwanted,useless item or person
"the cornpump was for sale,but I wasn't buyin'..." "...some cornpump took my seat at the bar"
viết bởi steve 04 Tháng sáu, 2004