tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
To masturbate with a corn cob.
I couldn't find my dildo, so I had to cornucate.
viết bởi JenPaul II 04 Tháng năm, 2005