tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Jimmy and Becca everyday of their lives
they are cornyy, what was jimmy thinking doing this?
viết bởi Jim Jon 27 Tháng một, 2008