tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
A form of European dance music
Tim: I like Latin trance music
Aratisa: you should listen to Eszemenet Coronita House!
Tim: uwot m8
viết bởi Sahibsoin 01 Tháng mười hai, 2013