tìm từ bất kỳ, như là bye felicia:
 
1.
Having a body, not a spirit.
All humans are corporeal.
viết bởi Larstait 15 Tháng mười một, 2003
8 10