tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
The habit of consuming fecal matter.
Now I get the hilarity of the title of Daniel Tosh's track, Corprophagia Diet.
viết bởi MelissaLynn 17 Tháng năm, 2007