tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
A being that will not shut up no matter what
im cosmo raata im right shut up dont matter im right.
viết bởi SavagePig 19 Tháng năm, 2008
4 0

Words related to cosmo raata

bank of c&m c&m cosmo cosmo r