Top Definition
(verb) - purchased from Costco, therefore implying you've accomplished the task with quality and savings
"How did you make this delicious dip?"
I costco-ized it.

"Why is your freezer so packed?"
It's been costco-ized.

I've been saving money by costco-izing my gas.

"Wow! Your house looks so fabulous."
Almost everything inside was costco-ized.

viết bởi Kristilyn Atalig 23 Tháng một, 2008
(verb) - purchased from Costco, therefore accomplished the task with quality and savings
"How did you make this delicious dip?"
I costcoized it.

Why is your freezer so packed?
It's been costco-ized.

I costco-ized gas for my SUV.

Your house is so fabulous.
Almost everything inside was costco-ized.

viết bởi Kristi Atalig 23 Tháng một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×