tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
texting cock shots
Brett Favre's shriveled old man meat has totally given coxting a bad name ...
viết bởi Shzae 18 Tháng mười, 2010