Top Definition
Definition: The fishy smell of unwashed crotch.
Etymology: crotch rot
Pronunciation: krä'rä
Example 1: Bro, go wash your hands. Your fingers smell like cra-ra.

Example 2: Everytime that chick stands up I get hit in the face with cra-ra.

Example 3: I know you've been fucking that skank your dick smells like cra-ra.
viết bởi TechPagan 15 Tháng chín, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×