tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A genetic hybrid created by the evil doctor Trill Trillington.

A Crabula is half crab, half dracula.
Daym girl, that there be the TRILLEST crabula ever!
viết bởi Trill Trillington 01 Tháng tư, 2008