Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tex-sex:
 
1.
To ejaculate onto a person's face.
You better shut the hell up before I crack a ray-jay on your peep.
viết bởi L.Bizzle 06 Tháng mười, 2005
53 15

Words related to crack a ray-jay on your peep:

cum ejaculate facial semen threat