A bitch who is high on crack and doesn't give two shits about anything because she's high on crack.
Beth:"Damn Becky! Look at that crack bitch"

crack bitch:"hsiakwkalsjdhrvrhjsks"
viết bởi Redcloudstrife 22 Tháng năm, 2016
A female who feels great when u on her but will get you killed in the end.
Italian females (look bangin but cause nothin but problems)
Yo homie she bangin but she prolly a crack bitch she gonna get u killed
viết bởi Young Beez 10 Tháng năm, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×