tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
noun. from English slang terminology. The act of masturbation. v. to masturbate.
"where's jim?"
"probably upstairs cracking one off to some midget porn"
viết bởi Olly J 06 Tháng hai, 2005