tìm từ bất kỳ, như là doxx:
 
1.
whats up/ or how u doin
wuts cracklating pimp
viết bởi jasmine brown 14 Tháng mười hai, 2003