tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
When a woman's boobs are ashy.
Man ashley has some crackle tits she needs some lotion.
viết bởi Casper15 17 Tháng mười một, 2013