tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
means whats up, a combination of, crackalackin and poppin.
crackalackin whats up
yo son, whats cracklepoppin?!?!
viết bởi kdshgvjdfskgdvrhkj 15 Tháng một, 2008