tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
someone whomasters the art of smoking crack
David you are such a crackmaster.
You must be a crackmaster.
viết bởi Heat 3 24 Tháng bảy, 2003