tìm từ bất kỳ, như là hipster:
 
1.
nother word for minnasota state. minnasota haveing alota hustle for money.crack
im from cracksota,where my pockets got tha mumps..
viết bởi 8legspyder 24 Tháng mười hai, 2009

Words related to cracksota

crack hustle minnasota money playar stacks