tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
To vanish all of a sudden
Tyrell hey whatever happened to craig mack?

p diddy if i tell you i will have to kill you
viết bởi Austin J. Petolillo 29 Tháng mười hai, 2011