tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
Word used to describe white kids in an almost all black, or an all black school.
Hey wats up crakajack.
viết bởi ravenx8 10 Tháng mười một, 2006