Top Definition
Referring to something that is both crazy and amazing. This term can be used interchangeably or in conjunction with Fierce.
Did you see Shasta's earrings in the show?? They were cramazing!
viết bởi Royce G. Garrison 14 Tháng tám, 2004
Something that is both crazy and amazing at the same time.
That roller coaster was cramazing!
viết bởi Lauren!! 16 Tháng sáu, 2008
1. something that happens that is both crazy and amazing

2. an adjective that describes the most amazing person you know
1. Did you see that bucket explode..... that was CRAMAZING!!!!!!!!!!!!!

2. She is the most cramazing person ever because she's my best friend.
viết bởi usersven 17 Tháng tám, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×