tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
when a man's penis and testis are forcefully crammed into one's anus
i wish that guy would give me a cramburglar
viết bởi phally 25 Tháng năm, 2010