tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
a massive rectal excretion
I gotta go take a huge crap overhaul
viết bởi jamie sommers 22 Tháng bảy, 2004