tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
someone who eats crap (shit)
you're such a crapmuncher!!
viết bởi Simone Macdonald 18 Tháng bảy, 2005

Words related to crapmuncher

ass balls crap crapmunch fromunda grundle munch