tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
to be crazy yet also sassy
anna your a crasassy mofucker
viết bởi Briggs802 23 Tháng mười một, 2010