tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
another way of sayin or typing crazy
damn nigga dats crasee!
viết bởi Tavia 03 Tháng tư, 2007