tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A gay fag who loves the dick and never takes it out of his ass
you a stupid crash 08
viết bởi Christinnn 30 Tháng mười hai, 2007

Words related to crash 08

fag gay nub stupid