Top Definition
A house where many duggies such as meth, coke, weed users and partyers go too and "crash" (stay at)
Used in the tv lizard lick towing when they had to go to a crash house to repo a car.
guy 1: hey man where have you been staying?
guy 2: Ive been going to crash houses.
viết bởi FrostyExchange 19 Tháng tư, 2011
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×