tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
doin' somethin so crazy its retarded
man dont put yo cat in da microwave,thats cratarded
viết bởi tyler manning 30 Tháng một, 2008

Words related to cratarded

cat crazy retarded stupid yo