tìm từ bất kỳ, như là wcw:
 
1.
the most fuckin retarded school in the world!!
crater is lamer!
viết bởi you know who 28 Tháng năm, 2004