tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:
 
1.
when you are in between getting crunk aka drunk and tipsy.
Dude...we iz getting cratipsy tonight!
viết bởi masterisogucci 24 Tháng năm, 2011