tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A crazed white is a crazy white person.
Our neighbor bob is a crazed white.
viết bởi royq213 02 Tháng mười hai, 2013