Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
The old Waynes World Joke. Has to be said quickly.
Cream of some young guy.
Have you ever had the creamofsumyungguy?
viết bởi Ben Davis 30 Tháng chín, 2003
36 10