Top Definition
to eat a cheap meal at lunch time because you are skint i.e. bread and jam or corn flakes etc
Paul: I'm going to the sandwich shop at lunch time, you want anything?

Tom: Nah i'm havin a credit crunch lunch
viết bởi dirtyfalang 29 Tháng một, 2009
Having a cheap lunch in order to save money. Food such as cheese spread sandwiches, simply value foods and unbranded cola.
Jeremy: What do you have for lunch Steve?
Steve: Bad times man, got a Credit Crunch Lunch, cheese spread sandwiches, Simply Value crisps and a can of cola.
Jeremy: Lol Hobo
viết bởi Mysterio44 23 Tháng mười một, 2008
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×