tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
person that is creepy and strange
man that girl maria is a real creep wagon
viết bởi come@mebro 08 Tháng tư, 2012